Aktualności

Nabór uzupełniający kandydatów do KM PO WRR 2014-2020
16 lipca 2018

13 lipca zostało opublikowane ogłoszenie o naborze uzupełniającymkandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz równości szans płci do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (KM PO WER).

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest pod adresem:                   

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/rada-dzialalnosci-pozyt/ogloszenia