KONTAKT

Ilona Balcerczyk
Pełnomocnik Wojewody Łódzkiego do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel. (+48) 42 664-16-22
email: pelnomocnikso@lodz.uw.gov.pl