KONTAKT

Ilona Balcerczyk
Pełnomocnik Wojewody Łódzkiego do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel. (+48) 42 664-16-22
email: pelnomocnikso@lodz.uw.gov.pl

 

Lena Cudna
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-10-13
email: lena.cudna@lodz.uw.gov.pl